Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Ansgars Kirke består af 11 medlemmer fordelt på to præster og ni medlemmer valgt af sognets folkekirkemedlemmer. Der er valg til menighedsrådet hvert fjerde år.
Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet i menighedsrådet, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne, eller komme som tilhører til det månedlige menighedsrådsmøde.
Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan det gøres på sikker mail HER

Dagsordener og referater finder du her

  

Vivian Haenschke

Formand for menighedsrådet
Vivian Haenschke
Tlf.: 31 56 19 92
vivian@ansgarskirke.dk

Medlem
Grethe Sørensen
Tlf.: 21 74 62 88

 

Jørgen Chr. Sørensen

Kirkeværge
Jørgen Chr. Sørensen
Tlf.: 23 64 28 82

Ina Anette List

Medlem
Ina Anette List
Tlf.: 40 33 13 39

Marianne Kyed

Kontaktperson og formand for valgbestyrelsen
Marianne Kyed
Tlf.: 42 44 47 13

Birgit Vedel Skouboe

Kasserer og undersrkiftsberettiget
Birgit Vedel Skouboe
Tlf.: 20 73 32 09

Nini Grove Hermansen

Medlem af valgbestyrelsen
Nini Grove Hermansen
Tlf.: 42 41 19 99

Susanne Saysette

Medlem af valgbestyrelsen
Susanne Saysette
Tlf.: 40 42 31 67

 

Susy Berg

Medlem
Susy Berg
Tlf.: 60 75 40 53

 

Mikkel Holmegaard Larsen

Kirkebogsførende sognepræst og næstformand
Mikkel Holmegaard Larsen, Falen 29, 5000 Odense C
Tlf. 66 12 33 96
mihl@km.dk
Sikker mail - klik HER

Træffes efter aftale - dog ikke mandag

Thomas Hårbøl

Sognepræst
Thomas Hårbøl, Sdr. Boulevard 1b, 5000 Odense C
tlf. 25 53 14 36
trh@km.dk
Sikker mail - klik HER

Træffes efter aftale - dog ikke mandag

Bjarne Hjelmer Jørgensen

Bygningskyndig
(ikke medlem af menighedsrådet)
Bjarne Hjelmer Jørgensen
Tlf. 20 24 75 91

Menighedsrådsmøder