Døren

Billed af døren

Adgangen til kirken sker gennem våbenhuset via en flot egetræsdør. Døren blev fornyet i 1952 i forbindelse med kirkens 50 års jubilæum, og de to relieffer, som viser munken Ansgar, der udfører de to sakramenter; dåben og nadveren, er skåret af Axel og Bertram Jacobsen - sønner af kirkens arkitekt. 

På siden ud mod våbenhuset er der på den ene fløj skåret et citat fra Grundtvigsalmen fra 1817 “Guds ord det er vort arvegods”

Guds ord det er vort arvegods,
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære.

På den anden fløj er markeret kirkens 50 års jubilæum med følgende indskrift:

Ansgars Kirke
1902
søndag i advent
30. november
1952