Kirkens personale

Anne Marie Jeppesen

Kordegn
Anne Marie Jeppesen
Sdr. Boulevard 1b - 5000 Odense C
Tlf.: 66 12 42 52
amaj@km.dk

Sikker mail - klik HER

Kirkekontorets åbningstid: klik HER
 

Anne Marie Jeppesen

 

 

Sogne- og kommunikationsmedarbejder
Pernille Arenfeldt

Tlf.: 40 14 72 52 
Mail: sognemedarbejder@ansgarskirke.dk 
 

Lene Krogsgaard

Kirketjener
Lene Krogsgaard

Tlf. 22 34 96 60
lene-kirketjener@ansgarskirke.dk

Fridag fredag

Kirketjener

Bjarki Meitil 

 Tlf.: 24 21 94 10
 bjarki-kirketjener@ansgarskirke.dk

 Fridag mandag

 

Tina Christiansen

Organist
Tina Christiansen

Tlf. 29 47 04 95
tina.christiansen@yahoo.dk

Koncerttilbud til Ansgars Kirke bedes fremsendt pr. mail

2. organist

Lene Dam

Tlf.: 51 52 12 36
ledam@km.dk