Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse.

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.Læs mere om konfirmation her.

 

Konfirmationer i Ansgars Kirke
2025 – 2030

Alle konfirmationsgudstjenester starter kl. 10.30

 

Henriette Hørlücks Skole 7. a     (7. b konfirmeres i Odense Domkirke)

2025            27. april

2026            26. april

2027            25. april

2028            30. april

2029            29. april

2030            28. april

Konfirmationen sker altid sidste søndag i april, med mindre denne er en helligdag!

 

Vestre Skole 7. kl.  

2025            4. maj

2026            3. maj

2027            2. maj

2028            7. maj

2029            6. maj

2030            5. maj

Konfirmationen sker altid første søndag i maj, med mindre denne er en helligdag!

Konfirmander, der bor i Ansgars Sogn – eller har tilknytning hertil - konfirmeres her, uanset hvilken 7. klasse de går i.

Bopæls-sogne-tjek kan nemt ske her: www.sogn.dk

 

Hvis du har spørgsmål omkring konfirmation er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller præsterne.