Arkitektur

Den romanske stil med dens runde buer går igen overalt og der er valgt solide, ægte materialer

Ansgars Kirke er præget af granit, egetræ og røde teglsten. Hele byggeriet udstråler kraft og urokkelighed. Den romanske stil med dens runde buer går igen overalt og der er valgt solide, ægte materialer.

En stor del af kirkens udvendige ornamentik er hentet fra planter og dyr - bla. sandstensvædderne på alle husets hjørner. Disse symboler på liv og vækst er ledsaget af salmelinien over hoveddøren “Op min sjæl, thi sol er oppe”, der pointerer at dette er et sted til tak og lovprisning. 

Over døren ses et relief, der viser den opstandne, tronende Kristus, der rækker sine sårede hænder frem.

De to øvrige relieffer over døren viser til højre, at Adam og Eva fordrives fra Paradis efter syndefaldet. Englen med flammesværdet peger på vejen ud i verden til Guds straf: døden.

Billedet til venstre forestiller disciplene og Marie, der kommer til Jesu grav påskemorgen. Også her ses en engel som Guds sendebud. Han peger med sin palmegren og forkynder dem, at Jesus er opstået fra de døde. Ved sin opstandelse har “den anden Adam” igen banet vejen fra døden til det evige liv.

Reliefferne er skabt af Thomas Bærentzen (1869 - 1936), der bla. har udsmykket Nazaretkirken i København og frontonen på Odense Teater.