Tårnuret

Tårnuret

I kirketårnet hænger også tårnuret. I 2006 havde uret voldt specielt mange problemer - det gik i stå i tide og  især utide. Til sidst blev menighedsrådet opfordret til at rette henvendelse til Nationalmuseet i håb om at blive sat i forbindelse med en sagkyndig på området. Den sagkyndige var tårnurmager Jens Søren Frausing, som  kom og besigtigede uranlægget, og kom med en formodning om, at uret kunne være fremstillet at Jens Olsen, ham med verdensuret, der står på Københavns Rådhus. Denne formodning viste sig at holde stik. Beviset fandt Jens Søren Frausing på Løvenborg Slot, der har et tårnur, som med sikkerhed vides at være fremstillet af Jens Olsen, og de to værker er ned til mindste detalje identiske. Pludselig havde kirken ikke bare et tårnur, men en lille kostbarhed, og et klenodie, der skal passes godt på.

Det har ikke været muligt at datere uret, men ifølge Stadsarkivet donerede Odense Byråd uret til kirken i forbindelse med indvielsen i 1902, længe inden Jens Olsen for alvor blev berømt. Hans verdensur blev først realiseret og sat igang i 1955, 10 år efter hans død.

I 2017 blev uret hovedrepareret.