Alteret

Alteret

Når alterbordet står dækket er det med altersølv udført i 1902 af guldsmed L. Grønlund i Odense, samt en alterkande der ifølge en inskription på kanden, er skænket til kirken af stud. teol Jens Ruds forældre i 1927 i forbindelse med kirkens 25 år jubilæum. Selve altersættet består af en smuk kalk med følgende tekst på foden “Til minde om pastor dr. Ludvig Helveg. Ansgars Kirke.”, en disk, og en oblatæske med hvælvet låg og versalindskriften: “Ansgars Kirke 1902”. 

Ludvig Helveg blev i 1857 præst ved Skt. Knuds og hospitalskirken, og havde dermed det senere Ansgars Sogn som sit virkefelt. Han døde i 1883, og derfor er teksten “Til minde om ...”

På alteret ses to store alterstager og en syvarmet stage, alt udført i messing .De udstråler en kraftfuldhed, som passer vældig godt til kirkens øvrige udtryk. Den syvarmede lysestage på alteret er en særlig dansk tradition, som er opstået i slutningen af 1800 tallet. Grundtvig fik ved sit 50-års præstejubilæum i 1861 en syvarmet guldstage, den blev i 1890 skænket til Frederikskirken (Marmorkirken), hvor den blev den første syv-armede stage i en dansk kirke. Stagen kan ses som en stiliseret gengivelse af Livets Træ, og symboliserer Grundtvigs kristendoms- og livssyn sammenfattet i han store læredigt om kirkens historie “Christenhedens Syvstjerne” skrevet i 1854-55.