Ansgarkoret

Nyt fra Ansgarkoret

Ansgarkoret er midt i sin forårssæson. Koret har medvirket ved gudstjenesterne i kirken til kyndelmisse og til midfaste, og nu arbejder vi frem mod vores forårskoncert d. 29. maj kl. 19.30. Koret er inde i en flot udvikling. Vi har optaget en masse nye kormedlemmer, og koret består nu af 51 kor-sangere.

Koret synger et blandet repertoire af verdslig og kirkelig musik, både a capella og med akkompagnement, og korprøverne er fyldt af givende samvær og godt humør.

Hvis man er interesseret i at synge med i koret, så er der optagelsesprøver igen efter sommerferien, når den nye korsæson begynder.

Man kan orientere sig om koret på kirkens hjemmeside, og man er også velkommen til at kontakte korleder Lene Dam, hvis man gerne vil høre mere.

Korleder Lene Dam kan træffes på tlf. 5152 1236 eller på mail ledam@km.dk.

Læs om koret her.