Klokkerne

Klokkerne

I Ansgars Kirkes tårn, campanilen, hænger tre klokker, skænket i anledning af kirkens 60 års jubilæum i 1962 af familien Wichmann.

Klokkerne har tekster fra den ældgamle salme “Aleneste Gud i Himmerig” fra det 2. århundrede og lyder:


Store klokke

“Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre.
O Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed du os mon gøre!”

 

Mellemste klokke

“O, Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam,
som vil os Himmerig give,
du tog vor skyld og bar vor skam,
Vor sjæl at holde i live.”


Lille klokke

“O Helligånd, vor trøstermand,
som os vil sandheden lære,
hjælp os at blive i nådens stand,
og leve vor Fader til ære!”