Læs kirkebladet herVelkommen

Ansgars Kirke ligger lige ved indgangen til den indre by, og med Ansgar Anlæg i baghaven. Kirkens høje, slanke tårn stræber mod himlen, men selv er vi helt nede på jorden. Der er altid kaffe på kanden og mulighed for at få en snak med en af kirkens ansatte eller frivillige ... så VELKOMMEN indenfor.


LITURGISK FRIHED UNDER ANSVAR

Det blev på menighedsrådsmødet i februar besluttet at give kirkens præster liturgisk frihed ved kirkens gudstjenester.

Hvad det betyder, kræver måske nok en uddybning.

Liturgien er den rækkefølge og de ritualer, der benyttes ved kirkens gudstjenester. Det er faktisk en overdrivelse overhovedet at tale om frihed i den forbindelse, da liturgien er nøje fastlagt og forpligtende. Man er altså, som kirkegænger, sikret mod de værste overgreb.

Der er dog visse muligheder for variation, og det er de muligheder menighedsrådet har givet præsterne lov til at udforske, uden nødvendigvis at spørge om lov først.

Det kunne for eksempel handle om, hvilket ritual der bruges ved altergangen. Der findes tre forskellige i den autoriserede ritualbog og flere uautoriserede, som Biskoppen alligevel har givet lov til, at man kan bruge. Det kunne også være et spørgsmål om, hvorvidt trosbekendelsen synges eller siges eller om kirkebønnen bedes fra prædikestolen eller fra alteret efter prædikenen.

Nu tænker nogen måske, at det har præsterne da altid gjort, og det har de måske også, men sagen er den, at netop hvad angår liturgien har menigheden, gennem menighedsrådet, alene retten til at bestemme. Der er altså tale om, at denne ret overgives til præsten i tillid til, at han ikke vil misbruge den.

Formanden har dog garanteret, at vi vil blive stillet til ansvar over for unoder ved kirkekaffen efter gudstjenesten – hvis ikke af hende, så af kirkegængerne.

Det vil jeg glæde mig til. 

Mikkel Holmegaard Larsen

Kalender

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde

25. aug 19:00
22:00
25. aug 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

29. sep 19:00
22:00
29. sep 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

27. okt 19:00
22:00
27. okt 19:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

24. nov 19:00
22:00
24. nov 19:00 -
22:00