Præsterne

I Ansgars Kirke er der ansat to præster.

Mikkel Holmegaard Larsen er kirkebogsførende præst og ansat på fuld tid.

Bo Haug er ansat både hos os og hos Vor Frelser kirke - begge steder på halv tid.

De nærmere kontaktoplysninger finder du under knappen "Præster"

Menighedsrådet

Menighedsrådet i Ansgars Kirke består af 11 medlemmer fordelt på 2 præster og 9 medlemmer valgt af sognets folkekirkemedlemmer.

Der er valg til menighedsrådet hvert fjerde år. Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet i menighedsrådet, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne eller komme som tilhører til det månedlige menighedsrådsmøde.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder i efteråret 2017

31. august
28. september
26. oktober
23. november

Møderne starter kl. 19.

Der er offentlig adgang til møderne, der afholdes i Ansgargården.