Ansgars Kirkes Kirkekontor
Sdr. Boulevard 1b - 5000 Odense C
Tlf. 66 12 42 52 - mail ansgars.sognodense@km.dk
Fax 66 12 66 90

Åbningstider
Mandag   lukket
Tirsdag    kl. 9.00 - 13.00
Onsdag    kl. 9.00 - 13.00
Torsdag   kl. 9.00 - 13.00 og kl. 16.00 - 18.00
Fredag     kl. 9.00 - 13.00

Kirkekontoret er altid lukket på følgende dage:
Alle helligdage
5. juni
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
24. og 31. december

Kirkekontoret er et offentligt kontor, hvor der både registreres civile hændelser og kirkelige handlinger.

It-sikkerhed
Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail fraråder vi, at du skriver cpr.nr. i henvendelsen. Navn og adresse er som oftest nok til at finde en person. Skriv gerne et telefonnr. i mailen, så kordegnen kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Kirkekontoret finder du neden for trappen i glasindgangen.